Hey Boris!

Dear Boris,

We want to keep working in the industry that our great grandfather's, grandfather's and fathers' have done for the last 63 years. We enjoy cleaning buses, helping in the office and watching that everyone has a great time on our holidays. As much as we enjoy seeing the coaches on our yard and jump into them pretending that we are driving we want to see them back on the road as soon as possible.But our mummy's and daddy's have said this is difficult without your support. Please help us, we can give you sweets to say thank you.
Thank you
The Midway Children
----------------------------------------------------------------------
Annwyl Boris,

Rydyn ni am barhau i weithio yn y diwydiant y mae ein hen dad-cu, tadcu a thadau wedi'i wneud am y 63 mlynedd diwethaf. Rydyn ni'n mwynhau glanhau'r bysiau, helpu yn y swyddfa a gwylio bod pawb yn cael amser gwych ar ein gwyliau. Er ein bod ni'n mwynhau gweld y bysiau ar ein iard a neidio i mewn iddynt gan esgus ein bod ni'n gyrru, rydyn ni am eu gweld nhw'n ôl ar y ffordd cyn gynted â phosib. Ond, mae ein mamau a'n tadau wedi dweud bod hyn yn anodd heb eich cefnogaeth chi. Helpwch ni os gwelwch yn dda, gallwn roi losin i chi i ddweud diolch.
Diolch
Plant Midway

About Us

Based in the Preseli hills in North Pembrokeshire, our family run Coach Company was established in 1957 and has been providing a first-class service to customers for over 60 years. The late William Stanley Rees established the company, which he then ran with his late son Wyndham. Midway Motors (Crymych) Ltd is now proudly run by Wyndham's wife and children.
Read More....

Contact Us

Tel: 01239 831267
Fax: 01239 831279
Crymych
Pembrokeshire
SA41 3QU
info@midwaymotors.wales
envelope-ophone-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram